Sinh viên tiêu biểu

Cơ hội việc làm
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT TUYỂN DỤNG (02/06/2015)

1. Thông tin doanh nghiệp
- Địa chỉ: 97 Phan Châu Trinh – P. Phước Ninh – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113.821266 Website:. Phuongdong.com.vn email: otc@phongdong.com.vn

- Ngày nhận hồ sơ: 30/ 05/2015 
Nơi nhận hồ sơ:97 Phan Châu Trinh – TP Đà Nẵng
- Ngày phỏng vấn: 06/2015 
Nơi phỏng vấn : 97 Phan Châu Trinh – TP Đ&agrav