Sinh viên tiêu biểu

Tin tức - Sự kiện
Ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng sinh viên du lịch Đà Nẵng 2016 (17/05/2016)

Nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực (NNL) cho ngành du lịch Đà Nẵng cũng như tiếp nối sự thành công của chương trình “Ngày hội Hướng nghiệp và Tuyển dụng Sinh viên Du lịch 2015”, trường Đại học Duy Tân phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ngày hội Hướng nghiệp và Tuyển dụng Sinh viên Du lịch Đà Nẵng 2016”.